Reacreditada

como Institución organizadora de Actividades de Educación Médica Continua.

Miembros

de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación (AMLAR).

Integrantes

de la International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM).